سیستم‌های پردازش سریع در صنعت نفت و گاز

نعت نفت و گاز همانند سایر بخش‌های صنعت، در محیطی بسیار پرچالش پیش می‌رود. چالش‌های جدید شامل ریسک بالا، عملیات پیچیده و منابع رو به کاهش می‌باشد. کلید مقابله با چالش‌های محیطی کنونی، اجرای عملیات پیچیده و سریع است. در چنین محیط رو به رشد و …