محاسبات پزشکی ، علوم زیستی و داروسازی

رشته‌های مرتبط با پزشکی ، زیست‌شناسی مولکولی و سلولی، ژن‌شناسی و شیمی‌ به منظور ارزیابی داده‌هایی با حجم بالا با استفاده از برنامه‌های تحلیل، ابزارهای مدلسازی و پایگاه‌های داده نیاز به پردازش فوق‌سریع دارند. شرکت هوشمند آرنا سورین می‌تواند سیستم‌های آماده به کار، با قدرت پردازشی بالا و قابلیت توسعه‌پذیری، با ایستگاه‌های کاری با کیفیت بالا و سرویس‌های حرفه‌ای و جانبی برای تمامی صنایع مرتبط با پزشکی و علوم زیستی نظیر شرکت‌های داروسازی و ژنتیکی، ارائه نماید.

راه‌کار سورین

در شرکت هوشمند آرنا سورین امکانات ویژه‌ای برای سیستم‌های مورد نیاز جهت محاسبات پزشکی، دارو سازی و علوم زیستی فراهم آورده شده است که می‌تواند راهگشای مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و صنعتی مرتبط باشد. مشتریان ما می‌توانند از یکی از راه‌کارهای زیر بدین منظور استفاده کنند:

  1. سرورهای قدرتمند و سریع ویژه محاسبات پزشکی و علوم زیستی
  2. طراحی و پیاده‌سازی کلاسترهای محاسباتی قدرتمند و سریع ویژه محاسبات پزشکی و علوم زیستی
  3. سرور‌های ویژه آماده به کار ویژه محاسبات پزشکی و علوم زیستی در ابر محاسباتی سورین

مزایا

با استفاده از این خدمات مشتریان ما به قابلیت‌های زیر دسترسی پیدا میکنند:

  1. کاهش زمان اجرای برنامه ­های علوم زیستی و داروسازی کاربردی نظیر (HMMER, BLAST, DOCK, Charm++)
  2. امکان افزایش تعداد تکرارها در شبیه‌سازی داروها
  3. کاهش زمان اجرای هر تکرار در شبیه‌سازی‌ها
  4. گسترش دامنه مسایل علوم زیستی
  5. توانایی اجرای مختلف همزمان
شبیه‌سازی مولوکولی با Materials Studio

نرم‌افزار‌های کاربردی