راه کارها

پردازش موازی

خدمات پردازش موازی 1397-3-5 14:47:36 +04:30

سیستم‌های پردازش موازی با توجه به نرم افزارهای کاربردی و نیاز هر مجموعه به صورت منحصر به فرد، ابتدا طراحی و سپس پیاده‌سازی می‌شوند، شرکت هوشمند آرنا سورین آمادگی خود را جهت ارائه مشاوره، شناسایی نیازها و کاربردهای ابررایانه در مجموعه‌های تحقیقاتی، پژوهشی، دانشگاهی، صنعتی و تجاری اعلام می‌دارد.

خدمات پردازش موازی ما

پردازش موازی

 سیستم های پیشنهادی پردازش موازی و محاسباتی ما

کاربرد های سیستم‌های محاسبات سریع

در شرکت هوشمند آرنا سورین (آرنا سورین) امکان استفاده از سیستم‌هایی محاسبات سریع با تکنولوژی کلاستر در زمینه‌های مختلف علمی و صنعتی فراهم شده است که مختصراً به اهم آنها اشاره می‎شود: