راه کارها

کلان داده
(Big Data)

خدمات کلان داده 1396-6-13 10:59:01 +04:30

شرکت هوشمند آرنا سورین فعالیت خود را به صورت تخصصی بر روی راهکارهای ذخیره‌سازی و پردازش و داده‌کاوی داده‌های بزرگ (کلان داده) متمرکز کرده و برای هریک از چالشهای مطرح در این زمینه به راهکارها و محصولات حرفه‌ای دست یافته است.
با توجه به روند رو به رشد تولید داده‌های دیجتیال در مراکز دولتی و صنعتی کشور، ذخیره‌سازی، پردازش، تحلیل و جستجوی این داده‌های بزرگ می‌تواند هر مجموعه‌ای را با چالشهای جدی و جدیدی مواجه کند.

آیا سازمان شما یک

استراتژی کلان داده

  واحد دارد؟

هر سازمانی نیاز به یک استراتژی و رویکرد واحد نسبت به داده های خود دارد.

در گذشته داده یک محصول جانبی پروسه ها و فرایند های یک سازمان بوده، اما امروزه همان داده ها می توانند بصورت زنده گزارش و تحلیل های ارزنده ای را در اختیار تصمیم گیران قرار دهند.

یک استراتژی داده تنها روش ذخیره سازی و پشتیان گیری از داده ها نیست، بلکه شامل بسیاری دیگر از بخش ها می شود که همه آنها نیاز به درک کامل از نوع، منبع، حجم و کاربرد داده های سازمان دارد

به همین منظور سورین از رویکرد و استراتژی پنج مرحله ای زیر برای ساماندهی به داده های کلان سازمان شما استفاده می کند.

رویکرد و استراتژی سورین در ذخیره سازی و استفاده از داده های کلان

خدمات کلان داده (Big Data) سورین

Big Data

 سیستم های پیشنهادی برای استفاده در راه کارهای کلان داده (Big Data)