محاسبات مکانیک سیالات

محاسبات مکانیک سیالات نیاز به توان پردازشی بسیار بالا و در نتیجه سخت‌افزارهایی خاص  که بدین منظور طراحی شده اند، دارد. ما توانسته ایم سخت‌افزارهای ویژه‌ای را برای شبیه‌سازی مکانیک سیالات مورد آزمایش قرار دهیم که نتایج این آزمایشات می‌تواند راهگشای مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و صنعتی مرتبط باشد. پاره‌ای از خدماتی که در شرکت هوشمند آرنا سورین به منظور افزایش سرعت شبیه‌سازی‌ها و امکان حل مسایل محاسباتی سنگین در حوزه CFD امکان ارائه آنها وجود دارد به شرح زیر می‌باشد.

راه‌کار سورین

در شرکت هوشمند آرنا سورین امکانات ویژه‌ای برای سیستم‌های مورد نیاز جهت محاسبات مکانیک سیالات فراهم آورده شده است که می‌تواند راهگشای مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و صنعتی مرتبط باشد. مشتریان ما می‌توانند از یکی از راه‌کارهای زیر بدین منظور استفاده کنند:

  1.  سرورهای قدرتمند و سریع برای محاسبات مکانیک سیالات
  2. طراحی و پیاده‌سازی کلاسترهای قدرتمند و سریع برای محاسبات مکانیک سیالات
  3. سرور‌های ویژه آماده به کار محاسبات مکانیک سیالات در ابر محاسباتی سورین

مزایا

با استفاده از این خدمات مشتریان ما به قابلیت‌های زیر دسترسی پیدا میکنند:

  1. کاهش زمان اجرای نرم‌افزارهای مکانیک سیالات کاربردی نظیر (Fluent, STAR-CD, OpenFoam, Ansys)
  2. امکان افزایش تعداد تکرارها
  3. کاهش زمان اجرای هر تکرار
  4. گسترش Grid مسایل CFD
  5. توانایی اجرای مختلف همزمان
  6. امکان استفاده کاربران همزمان از سیستم
  7. مدیریت هوشمند سیستم برای تقسیم منابع بین کاربران
شبیه‌سازی با سیالات با استفاده از نرم‌افزار انسیس (Ansys)