برگزاری کارگاه آشنایی با آزمایشگاه محاسبات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب تهران

بنا به درخواست دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب تهران، کارگاه آشنایی با مفاهیم و کاربردهای آزمایشگاه محاسبات سریع توسط کارشناسان شرکت هوشمند آرنا سورین برگزار گردید.

کارگاه آشنایی با مفاهیم و کاربردهای آزمایشگاه محاسبات سریع با هماهنگی‌های صورت گرفته از طرف معاونت پژوهشی، در تاریخ  ۱۸ مرداد، در محل اتاق شورای ساختمان ستاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب تهران برگزار شد.

جمعی از روسای دانشکده‌ها و مدیران گروه آن واحد دانشگاهی به همراه معاون پژوهشی در این کارگاه حضور به هم رساندند. تبادل نظر جدی و مفیدی در خصوص راه‌اندازی آزمایشگاه محاسبات سریع در واحد غرب تهران صورت پذیرفت. اکثر حضار بر لزوم وجود چنین آزمایشگاهی در دانشگاه توافق داشتند.

لینک خبر در سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب تهران:

جلسه آشنایی با آزمایشگاه محاسبات سریع