سرور مجازی ابر سورین 1396-7-28 19:02:13 +03:30

دسترسی آسان به رایانش ابری با

ابر سورین

 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎ

ﺳﺮورهای مجازی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺑﺮﺳﻮرﯾﻦ

ماشین مجازی سریع

نمونه سرور مجازی

سرور مجازی کوچک

4880ریالهر ساعت
 • 4 هسته
 • 8 الی 16 گیگابایت
 • 80 گیگابایت هارد

سرور مجازی متوسط

6160ریالهر ساعت
 • 8 هسته
 • 8 الی ۲۴ گیگابایت
 • 80 گیگابایت هارد

سرور مجازی بزرگ

9440ریالهر ساعت
 • 12 هسته
 • 16 الی ۲۴ گیگابایت
 • 80 گیگابایت هارد

سرور مجازی بسیار بزرگ

14720ریالهر ساعت
 • 16 هسته
 • 32 گیگابایت
 • 80 گیگابایت هارد

 اگر کانفیگ متفاوت نیاز دارید یا سرور مجازی با نرم افزار نصب شده و آماده به کار می خواهید با ما از ظریق سیستم تیکت در پورتال ابر سورین تماس بگیرید