محاسبات سریع در طراحی المان محدود 1397-3-5 14:42:28 +04:30

کاربردهای سیستم های پردازش سریع

طراحی المان محدود (FEA)

در زمینه المان محدود نرم‌افزارهای کاربردی متنوعی وجود دارند که اغلب در طراحی قطعات کاربرد دارند. بسیاری از این نرم افزارها به علت سنگین بودن محاسبات، نیاز به پردازش موازی را احساس کرده اند. همین امر سبب گردیده است که شرکت های ارائه دهنده نرم افزار در زمینه طراحی المان محدود اقدام به تولید نسخه موازی برای برنامه های کاربردی خود نمایند، تا بتوانند جوابگوی نیاز پردازشی کاربران خود باشند. اما نکته اینجاست که اجرای موازی این نرم افزارها نیازمند بستر پردازشی موازی است که به گونه ای هوشمندانه مدیریت شده و یکپارچه سازی شده باشد تا پیچیدگی های سخت افزاری و نرم افزاری سیستم را برای کاربران ساده نمایند.

راه کار سورین

مشتریان ما می توانند از یکی از راهکارهای محاسباتی زیر بدین منظور استفاده کنند :

  1. سرورهای محاسباتی قدرتمند و سریع ویژه طراحی المان محدود
  2. طراحی و پیاده سازی کلاستر قدرتمند و سریع ویژه طراحی المان محدود
  3. سرور های محاسباتی آماده به کار ویژه طراحی المان محدود در ابر محاسباتی سورین

مزایا

با استفاده از این خدمات مشتریان ما به قابلیت های زیر دسترسی پیدا میکنند:

  1. کاهش زمان اجرای برنامه های کاربردی طراحی المان محدود نظیر (Nastran, HyperMesh, Elmer)
  2. امکان بررسی سریع تر تاثیر عوامل مختلف بر طراحی المان محدود
  3. امکان حل معادلات خطی و غیرخطی سنگین تر در زمان کمتر
  4. گسترش دامنه مسایل
  5. توانایی اجرای مختلف همزمان
طراحی المان محدود

نرم افزار های کاربردی تحت پوشش

سیستم های محاسباتی ویژه ANSYS و طراحی المان محدود ( FEA)