محاسبات سریع در مکانیک سیالات 1397-3-5 14:42:43 +04:30

کاربردهای سیستم های پردازش سریع

مکانیک سیالات

شبیه سازی سیالات نیاز به توان پردازشی بسیار بالا و در نتیجه سخت افزارهایی خاص  که بدین منظور طراحی شده اند، دارد. ما توانسته ایم سخت‌افزارهای ویژه ای را برای محاسبات مکانیک سیالات مورد آزمایش قرار دهیم که نتایج این آزمایشات می تواند راهگشای مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و صنعتی مرتبط باشد. پاره ای از خدماتی که در شرکت هوشمند آرنا سورین به منظور افزایش سرعت شبیه سازی ها و امکان حل مسایل محاسباتی سنگین در حوزه CFD امکان ارائه آنها وجود دارد به شرح زیر می باشد:

راه کار سورین

مشتریان ما می توانند از یکی از راهکارهای محاسباتی زیر بدین منظور استفاده کنند :

  1.  سرورهای محاسباتی  قدرتمند و سریع ویژه مکانیک سیالات
  2. طراحی و پیاده سازی  کلاستر قدرتمند و سریع ویژه مکانیک سیالات
  3. سرور های محاسباتی آماده به کار ویژه مکانیک سیالات در ابر محاسباتی سورین

مزایا

با استفاده از این خدمات مشتریان ما به قابلیت های زیر دسترسی پیدا میکنند

  1. کاهش زمان اجرای برنامه های مکانیک سیالات کاربردی نظیر (Fluent, STAR-CD, OpenFoam, Ansys)
  2. امکان افزایش تعداد تکرارها
  3. کاهش زمان اجرای هر تکرار
  4. گسترش Grid مسایل CFD
  5. توانایی اجرای مختلف همزمان
  6. امکان استفاده کاربران همزمان از سیستم
  7. مدیریت هوشمند سیستم برای تقسیم منابع بین کاربران

سیستم محاسباتی ویژه مکانیک سیالات